فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

ریال ۱۴۰,۰۰۰

برای تعویض هارد این مدل شما نیاز به  فایل دامپ برای پروگرام ای  سی دارید که ما برای شما فایل سالم دامپ این مدل را فراهم کرده ایم

فایل دامپ برای پروگرام هارد هواوی HUAWEI MediaPad T1-701

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

.v

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

.v

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

.v

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

.v

فول دامپ تست شدهHUAWEI MediaPad T1-701

HUAWEI_MediaPad_T1_8.0_S8-701

 

Don`t copy text!
rom30t.png
حساب کاربری
نام کاربری*
ایمیل*
کلمه عبور*