فایل فلش Hotwav Venus X2 اندروید 4.4.2

ریال ۵۰,۰۰۰

فایل فلش Hotwav Venus X2 اندروید 4.4.2

فایل فلش Hotwav Venus X2 اندروید 4.4.2

.

MT6572__HOTWAV__Venus_X2__d958__4.4.2__ALPS.KK1.MP6.V1

 

  • قابل رایت از طریق فلش تولز

  • حل مشکل روی ارم

  • حل مشکل متوفق شدن برنامه ها

  • حل مشکل فلش نشدن

  • حاوی فایل Cache و Userdata

  • حل مشکل ویروسی بودن دستگاه

 

فایل فلش Hotwav Venus X2 اندروید 4.4.2

 فایل Venus X2,فایل فلش HOTWAV X2,فایل فلش فارسی Venus X2,فایل تست شده Venus X2,فایل Venus X2 مخصوص فلش تولز,مشکل Venus X2,مشکل فایل Venus X2,مشکل فلش Venus X2,ارور Venus X2, مشکل Venus X2 بعد از فلش ,رام Venus X2,رام فارسی Venus X2,رام تست شده Venus X2,رام رسمی Venus X2,رام سالم Venus X2,رام Venus X2 مخصوص فلش تولز,فریمور Venus X2,فریمور رسمی Venus X2,فریمور فارسی Venus X2,فریمور تست شده Venus X2,Venus X2 rom,Venus X2 firmware,Venus X2 file flash,فایل HOTWAV X2,فایل فلش HOTWAV X2,فایل فلش فارسی HOTWAV X2,فایل تست شده HOTWAV X2,فایل HOTWAV X2 مخصوص فلش تولز,مشکل HOTWAV X2,HOTWAV X2,مشکل فلش HOTWAV X2,ارور HOTWAV X2, مشکل HOTWAV X2 بعد از فلش ,رام HOTWAV X2,رام فارسی HOTWAV X2,رام تست شده HOTWAV X2,رام رسمی HOTWAV X2,رام سالم HOTWAV X2,رام HOTWAV X2 مخصوص فلش تولز,فریمور HOTWAV X2,فریمور رسمی HOTWAV X2,فریمور فارسی HOTWAV X2,فریمور تست شده HOTWAV X2,HOTWAV X2 rom,HOTWAV X2 firmware,HOTWAV X2 file flash,فایل HOTWAV X2,فایل فلش HOTWAV X2,فایل فلش فارسی HOTWAV X2,فایل تست شده HOTWAV X2,فایل HOTWAV X2 مخصوص فلش تولز,مشکل HOTWAV X2,مشکل فایل HOTWAV X2,مشکل فلش HOTWAV X2,ارور HOTWAV X2, مشکل HOTWAV X2 بعد از فلش ,رام HOTWAV X2,رام فارسی HOTWAV X2,رام تست شده HOTWAV X2,رام رسمی HOTWAV X2,رام سالم HOTWAV X2,رام HOTWAV X2 مخصوص فلش تولز,فریمور HOTWAV X2,فریمور رسمی HOTWAV X2 ,فریمور فارسی HOTWAV X2,فریمور تست شده HOTWAV X2,HOTWAV X2 rom,HOTWAV X2 firmware,HOTWAV X2 file flash,فایل HOTWAV X2,فایل فلش HOTWAV X2,فایل فلش فارسی HOTWAV X2,فایل تست شده HOTWAV X2,فایل HOTWAV X2 مخصوص فلش تولز,مشکل HOTWAV X2,HOTWAV X2,مشکل فلش HOTWAV X2,ارور HOTWAV X2, مشکل HOTWAV X2 بعد از فلش ,رام HOTWAV X2,رام فارسی HOTWAV X2,رام تست شده HOTWAV X2,رام رسمی HOTWAV X2,رام سالم HOTWAV X2,رام HOTWAV X2 مخصوص فلش تولز,فریمور HOTWAV X2,فریمور رسمی HOTWAV X2,فریمور فارسی HOTWAV X2,فریمور تست شده HOTWAV X2,HOTWAV X2 rom,HOTWAV X2 firmware,HOTWAV X2 file flash

Don`t copy text!
rom30t.png
حساب کاربری
نام کاربری*
ایمیل*
کلمه عبور*