فایل فلش گوشی X-BO M2 MT6572 تست شده

ریال ۶۰,۰۰۰

فایل فلش گوشی X-BO M2 MT6572 تست شده

فایل فلش فارسی و حل مشکل روی ارم گوشی X-BO M2 تست شده

 

X-BO M2_MT6572__M2__M2__M2__4.2.2__ALPS.JB3.MP.V1

MT6572__M2__M2__M2__4.2.2__ALPS.JB3.MP.V1

توضیحات

 • حل مشکل روی ارم

 • حل مشکل کم شدن حافظه

 • حل مشکل ویروسی شدن

 • حل مشکل متصل نشدن به اینترنت

 • حل مشکل وایفا بلتوث

 • حل مشکل دوربین

 • فایل فول فایل داری userdata میباشد

 • قابل رایت با فلش تولر و باکس دانگل….


 • Reading Flash Content now

  Brand     : M2
  ProdName  : M2
  ProdModel : M2
  Device    : M2
  AndroidVer: 4.2.2
  MTKxCPU   : MT6572
  MTKxPRJ   : ALPS.JB3.MP.V1

  [Read Ok] : preloader_mbk72_wet_lca_fwvga.bin
  [Read Ok] : MBR
  [Read Ok] : EBR1
  [Read Ok] : lk.bin
  [Read Ok] : boot.img
  [Read Ok] : recovery.img
  [Read Ok] : secro.img
  [Read Ok] : logo.bin
  [Read Ok] : system.img
  [Read Ok] : cache.img
  [Read Ok] : userdata.img

  [ScatCFG] : MT6572 / V1.1.1 / mbk72_wet_lca_fwvga / EMMC
  Android Info saved
  HWConfig Info saved
  FW Size : 451 MiB
  Scatter saved to : MT6572__M2__M2__M2__4.2.2__ALPS.JB3.MP.V1

  All done!

   


  فایل فلش گوشی X-BO M2 MT6572 تست شده فایل فلش فارسی و حل مشکل روی ارم گوشی X-BO M2 تست شده X-BO M2_MT6572__M2__M2__M2__4.2.2__ALPS.JB3.MP.V1 MT6572__


  فایل فلش گوشی X-BO M2 MT6572 تست شده فایل فلش فارسی و حل مشکل روی ارم گوشی X-BO M2 تست شده X-BO M2_MT6572__M2__M2__M2__4.2.2__ALPS.JB3.MP.V1 MT6572__

   

   

  فایل فلش گوشی X-BO M2 MT6572 تست شده

   

   

   

   

  فایل فلش گوشی X-BO M2 MT6572 تست شده

   

   

   

   


  فایل فلش گوشی X-BO M2 MT6572 تست شده فایل فلش فارسی و حل مشکل روی ارم گوشی X-BO M2 تست شده X-BO M2_MT6572__M2__M2__M2__4.2.2__ALPS.JB3.MP.V1 MT6572__


  فایل فلش گوشی X-BO M2 MT6572 تست شده فایل فلش فارسی و حل مشکل روی ارم گوشی X-BO M2 تست شده X-BO M2_MT6572__M2__M2__M2__4.2.2__ALPS.JB3.MP.V1 MT6572__


  فایل فلش گوشی X-BO M2 MT6572 تست شده فایل فلش فارسی و حل مشکل روی ارم گوشی X-BO M2 تست شده X-BO M2_MT6572__M2__M2__M2__4.2.2__ALPS.JB3.MP.V1 MT6572__vv


  فایل فلش گوشی X-BO M2 MT6572 تست شده فایل فلش فارسی و حل مشکل روی ارم گوشی X-BO M2 تست شده X-BO M2_MT6572__M2__M2__M2__4.2.2__ALPS.JB3.MP.V1 MT6572__vvvv

Don`t copy text!
rom30t.png
حساب کاربری
نام کاربری*
ایمیل*
کلمه عبور*