فایل فلش فارسی Huawei GRA TAG-L21 MT6735 اندروید 5.1.1

ریال ۱۵۰,۰۰۰

 

فایل فلش فارسی Huawei GRA TAG-L21 MT6735 اندروید 5.1.1

فایل فلش فارسی Huawei GRA TAG-L21 MT6735 اندروید 5.1.1

 

 

 

آموزش فلش:

  • -ابتدا برنامه sp flash tools را دانلود کنید

  • ۲-درایور های Mediatek را دانلود و نصب کنید.

  • ۳-در فایل های sp flash tools فایل Flash_Tool.exe را اجرا کنید.

  • ۴-در سربرگ Download گزینه scotter-loading را زده و فایل MT—_Android_scatter.txt را از پوشه فایل فلش انتخاب کرده و منتظر باشید تا برنامه تمامی فایلها را شناسایی کند.

  • ۵-در پایین گزینه scotter-loading سمت راست کادر کشویی را روی گزینه Download Only یا Firmware Upgrad قرار داده و گزینه DOWNLOAD را بزنید… گوشی را خاموش کنید.

حال کلید کاهش صدا را بگیرید و کابل را به گوشی وصل کنید و منتظر بمانید تا برنامه گوشی شما را بشناسد و علمیات فلش انجام شود.

C328B128 GR3 gr3 C328B128 GR3 رام huawei gr3 tag C328B128 tag l21 C328B128 اپگرید TAG-L21 بروزرسانی TAG-L21 بیلدنامبر b128 دانلود دانلود رام huawei gr3 دانلود رام TAG-L21 دانلوداندروید TAG-L21 رام رسمی huawei gr3 فارسی سازی TAG-L21 فایل TAG-L21 فایل فلش فایل فلش huawei gr3 هواوی GR3 TAG-L21 اندروید

فایل فلش فارسی Huawei GRA TAG-L21 MT6735 اندروید 5.1.1

C328B128 GR3 gr3 C328B128 GR3 رام huawei gr3 tag C328B128 tag l21 C328B128 اپگرید TAG-L21 بروزرسانی TAG-L21 بیلدنامبر b128 دانلود دانلود رام huawei gr3 دانلود رام TAG-L21 دانلوداندروید TAG-L21 رام رسمی huawei gr3 فارسی سازی TAG-L21 فایل TAG-L21 فایل فلش فایل فلش huawei gr3 هواوی GR3 TAG-L21 اندروید

فایل فلش فارسی Huawei GRA TAG-L21 MT6735 اندروید 5.1.1

C328B128 GR3 gr3 C328B128 GR3 رام huawei gr3 tag C328B128 tag l21 C328B128 اپگرید TAG-L21 بروزرسانی TAG-L21 بیلدنامبر b128 دانلود دانلود رام huawei gr3 دانلود رام TAG-L21 دانلوداندروید TAG-L21 رام رسمی huawei gr3 فارسی سازی TAG-L21 فایل TAG-L21 فایل فلش فایل فلش huawei gr3 هواوی GR3 TAG-L21 اندروید

C328B128 GR3 gr3 C328B128 GR3 رام huawei gr3 tag C328B128 tag l21 C328B128 اپگرید TAG-L21 بروزرسانی TAG-L21 بیلدنامبر b128 دانلود دانلود رام huawei gr3 دانلود رام TAG-L21 دانلوداندروید TAG-L21 رام رسمی huawei gr3 فارسی سازی TAG-L21 فایل TAG-L21 فایل فلش فایل فلش huawei gr3 هواوی GR3 TAG-L21 اندروید

C328B128 GR3 gr3 C328B128 GR3 رام huawei gr3 tag C328B128 tag l21 C328B128 اپگرید TAG-L21 بروزرسانی TAG-L21 بیلدنامبر b128 دانلود دانلود رام huawei gr3 دانلود رام TAG-L21 دانلوداندروید TAG-L21 رام رسمی huawei gr3 فارسی سازی TAG-L21 فایل TAG-L21 فایل فلش فایل فلش huawei gr3 هواوی GR3 TAG-L21 اندروید

C328B128 GR3 gr3 C328B128 GR3 رام huawei gr3 tag C328B128 tag l21 C328B128 اپگرید TAG-L21 بروزرسانی TAG-L21 بیلدنامبر b128 دانلود دانلود رام huawei gr3 دانلود رام TAG-L21 دانلوداندروید TAG-L21 رام رسمی huawei gr3 فارسی سازی TAG-L21 فایل TAG-L21 فایل فلش فایل فلش huawei gr3 هواوی GR3 TAG-L21 اندروید C328B128 GR3 gr3 C328B128 GR3 رام huawei gr3 tag C328B128 tag l21 C328B128 اپگرید TAG-L21 بروزرسانی TAG-L21 بیلدنامبر b128 دانلود دانلود رام huawei gr3 دانلود رام TAG-L21 دانلوداندروید TAG-L21 رام رسمی huawei gr3 فارسی سازی TAG-L21 فایل TAG-L21 فایل فلش فایل فلش huawei gr3 هواوی GR3 TAG-L21 اندروید C328B128 GR3 gr3 C328B128 GR3 رام huawei gr3 tag C328B128 tag l21 C328B128 اپگرید TAG-L21 بروزرسانی TAG-L21 بیلدنامبر b128 دانلود دانلود رام huawei gr3 دانلود رام TAG-L21 دانلوداندروید TAG-L21 رام رسمی huawei gr3 فارسی سازی TAG-L21 فایل TAG-L21 فایل فلش فایل فلش huawei gr3 هواوی GR3 TAG-L21 اندروید C328B128 GR3 gr3 C328B128 GR3 رام huawei gr3 tag C328B128 tag l21 C328B128 اپگرید TAG-L21 بروزرسانی TAG-L21 بیلدنامبر b128 دانلود دانلود رام huawei gr3 دانلود رام TAG-L21 دانلوداندروید TAG-L21 رام رسمی huawei gr3 فارسی سازی TAG-L21 فایل TAG-L21 فایل فلش فایل فلش huawei gr3 هواوی GR3 TAG-L21 اندروید C328B128 GR3 gr3 C328B128 GR3 رام huawei gr3 tag C328B128 tag l21 C328B128 اپگرید TAG-L21 بروزرسانی TAG-L21 بیلدنامبر b128 دانلود دانلود رام huawei gr3 دانلود رام TAG-L21 دانلوداندروید TAG-L21 رام رسمی huawei gr3 فارسی سازی TAG-L21 فایل TAG-L21 فایل فلش فایل فلش huawei gr3 هواوی GR3 TAG-L21 اندروید C328B128 GR3 gr3 C328B128 GR3 رام huawei gr3 tag C328B128 tag l21 C328B128 اپگرید TAG-L21 بروزرسانی TAG-L21 بیلدنامبر b128 دانلود دانلود رام huawei gr3 دانلود رام TAG-L21 دانلوداندروید TAG-L21 رام رسمی huawei gr3 فارسی سازی TAG-L21 فایل TAG-L21 فایل فلش فایل فلش huawei gr3 هواوی GR3 TAG-L21 اندروید C328B128 GR3 gr3 C328B128 GR3 رام huawei gr3 tag C328B128 tag l21 C328B128 اپگرید TAG-L21 بروزرسانی TAG-L21 بیلدنامبر b128 دانلود دانلود رام huawei gr3 دانلود رام TAG-L21 دانلوداندروید TAG-L21 رام رسمی huawei gr3 فارسی سازی TAG-L21 فایل TAG-L21 فایل فلش فایل فلش huawei gr3 هواوی GR3 TAG-L21 اندروید

Don`t copy text!
rom30t.png
حساب کاربری
نام کاربری*
ایمیل*
کلمه عبور*