فایل فلش بکاپ گرفته گوشی چینی KAZAM TROOPER 550

ریال ۶۰,۰۰۰

 


فایل فلش بکاپ گرفته گوشی چینی KAZAM TROOPER 550

مشخصات فیرمور :

  • چیپست :SP7731GEA

  • قابل رایت از طریق فلش تولز

  • حاوی فایل Cache و Userdata

  • حل مشکل ویروسی بودن دستگاه

  • حجم فایل : 41۸ مگابایت 

Created by Infinity-Box (c) Chinese Miracle II (c) 2017
Device Brand : KAZAM
Device Model : TR55015
Device CPU : sp7731gea_fwvga
Device IntName : KAZAM_Trooper_550
Device Version : 4.4.2
Device Compile : 02/06/2017 05:55:29 �.�
Device Project : SW16_KAZAM_Trooper_550_2017_02_06
Device ExtInfo : KAZAM Trooper 550

Model Name : KAZAM_Trooper_550
Model Brand : KAZAM
Model Device: TR55015
AndrVersion : 4.4.2
BaseBand CPU: SP7731GEA_FWVGA
Project Ver : SW16_KAZAM_Trooper_550_2017_02_06
Model Ext : KAZAM Trooper 550

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now …

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731g_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_14D_W15.48.3_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_480x854.bin
[Read Ok] : fblogo_480x854.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1030 MiB
Saved to : C:UsersmDesktopSP7731GEA_FWVGA_TR55015_4.4.2_SW16_KAZAM_Trooper_550_2017_02_06_KAZAM_Trooper_550
Done!

Don`t copy text!
rom30t.png
حساب کاربری
نام کاربری*
ایمیل*
کلمه عبور*